Exodus 12:5

NBV

5Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van ‚‚n jaar oud is zonder enig gebrek.

SV

5Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen.

KJV

5Your lamb shall be without blemish, a male of the first year: ye shall take it out from the sheep, or from the goats: