Exodus 12:3

NBV

3Zeg tegen de hele gemeenschap van Isra ël: "Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin ‚‚n.

SV

3Spreekt tot de ganse vergadering van Israel, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.

KJV

3Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the tenth day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house: