Open de Bijbel

Exodus 12:2
NBV 2 'Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 This month shall be unto you the beginning of months: it shall be the first month of the year to you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version