Exodus 12:2

NBV

2'Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn.

SV

2Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.

KJV

2This month shall be unto you the beginning of months: it shall be the first month of the year to you.