Gerelateerd aan Exodus 10:21-23

Gerelateerd aan Exodus 10:21

2 Petrus 2:4

Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten.
Gerelateerd aan Exodus 10:21

2 Petrus 2:17

Droogstaande bronnen zijn het, mistflarden die door een wervelwind voortgejaagd worden. De diepste duisternis wacht hun,
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Lukas 23:44

(44-45) Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden.
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Openbaring 16:10

De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn.
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Judas 1:6

Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen.
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Spreuken 4:19

De weg van goddelozen is alleen maar duisternis, ze struikelen, en weten niet waarover.
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Psalmen 105:28

Hij stuurde duisternis en het werd duister- waren ze niet doof voor zijn woorden?
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Exodus 9:22

Toen zei de HEER tegen Mozes: 'Strek je arm uit naar de hemel, dan gaat het in heel Egypte hagelen, op mensen, dieren en planten.'
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Markus 15:33

Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Deuteronomium 28:29

U zult op klaarlichte dag in het duister tasten, zoals een blinde op de tast zijn weg moet zoeken. Alles wat u onderneemt zal mislukken. Dag in dag uit zult u worden beroofd en uitgebuit, en er is niemand die u komt redden.
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Mattheüs 27:45

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Jesaja 8:21

Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Prediker 6:4

Het wordt in leegte geboren en verdwijnt in het duister, even naamloos als het is gekomen.
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Prediker 2:14

Een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit: beiden treft hetzelfde lot.
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Psalmen 78:49

Hij liet zijn woede op hen los, toorn, razernij, verschrikking, en zond hun rampen en onheil.
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Judas 1:13

wilde golven op zee die hun eigen schande opschuimen, dwaalsterren die voor eeuwig de diepste duisternis wacht.
Gerelateerd aan Exodus 10:21

Psalmen 35:6

laat hun weg donker en glad zijn wanneer de engel van de HEER hen vervolgt.
Gerelateerd aan Exodus 10:22

Psalmen 105:28

Hij stuurde duisternis en het werd duister- waren ze niet doof voor zijn woorden?
Gerelateerd aan Exodus 10:22

Openbaring 16:10

De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn.
Gerelateerd aan Exodus 10:22

Deuteronomium 4:11

Op die dag kwam u schoorvoetend naar de voet van de berg, waaruit vuur hemelhoog opvlamde, te midden van duisternis en dreigende, donkere wolken.
1
2
Volgende