Open de Bijbel

Exodus 1:17
NBV 17 Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Doch de vroedvrouwen vreesden God, en deden niet, gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 But the midwives feared God, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men children alive.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version