Open de Bijbel

Efeziërs 6:6
NBV 6 niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version