Open de Bijbel

Efeziërs 6:19
NBV 19 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version