Open de Bijbel

Efeziërs 6:16
NBV 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version