Efeze 6:16

NBV

16en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.

SV

16Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

KJV

16Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.