Efeze 6:15

NBV

15de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,

SV

15En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;

KJV

15And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;