Efeze 6:11

NBV

11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

SV

11Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

KJV

11Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.