Open de Bijbel

Efeziërs 6:11
NBV 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version