Open de Bijbel

Efeziërs 5:9
NBV 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid),Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;)Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version