Open de Bijbel

Efeziërs 5:8
NBV 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version