Open de Bijbel

Efeziërs 5:25
NBV 25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version