Open de Bijbel

Efeziërs 5:19
NBV 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version