Efeze 5:19

NBV

19en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer

SV

19Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;

KJV

19Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;