Open de Bijbel

Efeziërs 5:15
NBV 15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version