Open de Bijbel

Efeziërs 5:12
NBV 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version