Open de Bijbel

Efeziërs 5:11
NBV 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version