Open de Bijbel

Efeziërs 5:10
NBV 10 Onderzoek wat de wil van de Heer is. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 Proving what is acceptable unto the Lord.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version