Open de Bijbel

Efeziërs 4:7
NBV 7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version