Efeze 4:30

NBV

30Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

SV

30En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

KJV

30And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.