Open de Bijbel

Efeziërs 4:30
NBV 30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version