Efeze 4:3

SV

3U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.

KJV

3Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.