Open de Bijbel

Efeziërs 4:3
NBV 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version