Efeze 4:3

NBV

3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:

SV

3U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.

KJV

3Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.