Gerelateerd aan Efeze 4:25-32

Gerelateerd aan Efeze 4:25

Kolossensen 3:9

Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Zacharia 8:16

Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken;
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Romeinen 12:5

zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Spreuken 12:22

Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Efeze 4:15

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Spreuken 8:7

Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, mijn lippen haten onbetrouwbaarheid.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Spreuken 12:17

Wie de waarheid spreekt, dient het recht, een valse getuige verkondigt slechts leugens.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Leviticus 19:11

Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Openbaring 21:8

Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.'
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Titus 1:2

die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, vóór alle tijden heeft beloofd.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Spreuken 12:19

Een betrouwbaar woord houdt altijd stand, een leugen slechts voor korte tijd.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

1 Timotheüs 4:2

Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid,
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Openbaring 22:15

Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Jeremia 9:3

Wees allen op je hoede voor vrienden, verlaat je niet op je broers. Elke broer bedriegt als Jakob, elke vriend strooit lasterpraat rond.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

1 Korinthe 10:17

Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Psalmen 119:29

Houd mij ver van bedrieglijke wegen en leer mij genadig uw wet.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Hosea 4:2

Het is een en al meineed en bedrog, niets dan moord, diefstal en overspel; het ene bloedbad volgt op het andere.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Spreuken 6:17

ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten
Gerelateerd aan Efeze 4:25

Jesaja 63:8

Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk! Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ Daarom wilde hij hun redder zijn.
Gerelateerd aan Efeze 4:25

1 Koningen 13:18

'Maar ik ben ook een profeet, net als u, 'voerde de ander aan. 'En tegen mij heeft een engel in opdracht van de HEER gezegd: "Neem hem mee terug naar je huis en laat hem wat eten en drinken."' Zo loog hij hem voor,
1
2
3
4
5
6
7
Volgende