Efeze 4:2

NBV

2wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.

SV

2Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;

KJV

2With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;