Open de Bijbel

Efeziërs 4:2
NBV 2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version