Efeze 4:15

NBV

15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

SV

15Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;

KJV

15But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ: