Open de Bijbel

Efeziërs 4:15
NBV 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version