Open de Bijbel

Efeziërs 4:11
NBV 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version