Open de Bijbel

Efeziërs 4:1
NBV1 Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version