Open de Bijbel

Efeziërs 3:3
NBV 3 Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version