Efeze 3:20

NBV

20Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,

SV

20Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,

KJV

20Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,