Open de Bijbel

Efeziërs 3:12
NBV 12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version