Open de Bijbel

Efeziërs 3:1
NBV1 Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version