Efeze 2:5

NBV

5heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.

SV

5Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)

KJV

5Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)