Open de Bijbel

Efeziërs 2:20
NBV 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version