Open de Bijbel

Efeziërs 2:19
NBV 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version