Open de Bijbel

Efeziërs 2:18
NBV 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version