Open de Bijbel

Efeziërs 2:16
NBV 16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version