Efeze 2:14

NBV

14Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken

SV

14Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,

KJV

14For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us;