Open de Bijbel

Efeziërs 2:10
NBV 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version