Open de Bijbel

Efeziërs 2:1
NBV1 U was dood door de misstappen en zonden Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version