Efeze 2:1

NBV

1U was dood door de misstappen en zonden

SV

1En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

KJV

1And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;