Open de Bijbel

Efeziërs 1:7
NBV 7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version