Open de Bijbel

Efeziërs 1:6
NBV 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version