Open de Bijbel

Efeziërs 1:4
NBV 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version