Gerelateerd aan Efeze 1:3-4

Gerelateerd aan Efeze 1:3

1 Petrus 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

2 Korinthe 1:3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Genesis 22:18

En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Efeze 2:6

Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Johannes 10:29

Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven,
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Openbaring 5:9

En ze zetten een nieuw lied in: i 'U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Efeze 1:20

Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Efeze 3:10

Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen,
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Efeze 6:12

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Psalmen 72:19

Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen!
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Galaten 3:9

En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Psalmen 134:3

Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Psalmen 72:17

Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

1 Kronieken 4:10

Jabes bad tot de God van Israël: 'Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.' God gaf hem wat hij gevraagd had.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

1 Korinthe 12:12

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Genesis 12:2

Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Genesis 14:20

Gezegend zij God, de Allerhoogste: uw vijanden leverde hij aan u uit.’ Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Johannes 17:21

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

2 Korinthe 5:21

God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Gerelateerd aan Efeze 1:3

Nehemia 9:5

De Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden: 'Sta op, prijs de HEER, uw God, voor eeuwig en altijd: "Moge uw luisterrijke naam, die verheven is boven alle lof en roem, geprezen zijn.
1
2
3
4
5
Volgende