Efeze 1:23

SV

23Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

KJV

23Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.