Open de Bijbel

Efeziërs 1:20
NBV 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version