Open de Bijbel

Efeziërs 1:14
NBV 14 als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version