Gerelateerd aan Efeze 1:13

Gerelateerd aan Efeze 1:13

Efeze 4:30

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.
Gerelateerd aan Efeze 1:13

2 Korinthe 1:22

heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.
Gerelateerd aan Efeze 1:13

1 Thessalonicensen 2:13

Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft.
Gerelateerd aan Efeze 1:13

2 Timotheüs 2:19

Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: 'De Heer weet wie hem toebehoren' en 'Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan'.
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Kolossensen 1:21

Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind,
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Romeinen 4:11

De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen.
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Romeinen 1:16

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Kolossensen 1:4

want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt,
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Handelingen 2:33

Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Galaten 3:14

Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Titus 2:11

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Johannes 14:26

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Johannes 15:26

Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Lukas 24:49

Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Handelingen 2:16

Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Joel 2:28

(3:1) Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien;
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Johannes 14:16

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Romeinen 10:14

Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Johannes 1:17

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.
Gerelateerd aan Efeze 1:13

Handelingen 1:4

Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.
1
2
Volgende