Gerelateerd aan Deuteronomium 6:8

Gerelateerd aan Deuteronomium 6:8

Spreuken 6:21

Bind hun onderricht voor altijd op je hart, wind het om je hals.
Gerelateerd aan Deuteronomium 6:8

Deuteronomium 11:18

Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
Gerelateerd aan Deuteronomium 6:8

Exodus 13:9

Laat dit gebruik zijn als een herinneringsteken om uw arm en op uw voorhoofd, zodat de wetten van de HEER voortdurend op uw lippen zijn. De HEER heeft u immers met sterke hand uit Egypte bevrijd.
Gerelateerd aan Deuteronomium 6:8

Spreuken 3:3

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
Gerelateerd aan Deuteronomium 6:8

Exodus 13:16

Laat dit gebruik zijn als een teken om uw arm en een band op uw voorhoofd, om u eraan te herinneren dat de HEER ons met krachtige hand uit Egypte heeft bevrijd.'
Gerelateerd aan Deuteronomium 6:8

Numeri 15:38

'Zeg tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen waarin een blauwpurperen draad verwerkt is.
Gerelateerd aan Deuteronomium 6:8

Spreuken 7:3

draag mijn woorden als een ring aan je vinger, schrijf ze in je hart.
Gerelateerd aan Deuteronomium 6:8

Hebreeën 2:1

Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit de koers raken.
Gerelateerd aan Deuteronomium 6:8

Mattheüs 23:5

Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer,