Deuteronomium 6:16

NBV

16Stel hem niet op de proef, zoals u bij Massa deed.

SV

16Gij zult den HEERE, uw God, niet verzoeken, gelijk als gij Hem verzocht hebt te Massa.

KJV

16Ye shall not tempt the LORD your God, as ye tempted him in Massah.