Open de Bijbel

Deuteronomium 6:16
NBV 16 Stel hem niet op de proef, zoals u bij Massa deed. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Gij zult den HEERE, uw God, niet verzoeken, gelijk als gij Hem verzocht hebt te Massa.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 Ye shall not tempt the LORD your God, as ye tempted him in Massah.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version