Open de Bijbel

Deuteronomium 32:4
NBV 4 Hij is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is geen spoor van kwaad. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 He is the Rock, his work is perfect: for all his ways are judgment: a God of truth and without iniquity, just and right is he.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version