Open de Bijbel

Deuteronomium 25:4
NBV 4 U mag een rund bij het dorsen niet muilkorven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Een os zult gij niet muilbanden, als hij dorst.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version